ZAHTJEV ZA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE ZA 2020. GODINU