OBRAZAC ZAHTJEVA ZA OSLOBOĐENJE OD OBVEZE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNDE U 2021. GODINI

Zahtjevi za oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade u 2021. godini se podnose do 01.03.2021. godine putem priloženog obrazca i uz dostavu tražene valjane dokumentacije.