Obrazac "Prijedlog za sklapanje upravnog ugovora za pravne osobe"