POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOSTI - ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI