POZIV NA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - SECAP