GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROVEDBENOG PLANA ZA 2022. GODINU