Novosti

Javnu raspravu o provođenju postupka stavljanja van snage plana uređenja naselja Rakitovica

Javna rasprava trajat će od 19. lipnja do 03. srpnja 2015. godine.

Za vrijeme javne rasprave provođenja postupka stavljanja van snage, Plan uređenja naselja Rakitovica izložit će se na javni uvid u prostorijama Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1/I (Mala vijećnica), radnim danom od 08.00 do 15.00 sati.

Stranice