Novosti

OBAVIJEST I OPERATIVNI PLAN TRETIRANJA KOMARACA NA PODRUČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA

Tvrtka Cosmosol  d.o.o. iz Osijeka provoditi će larvicidni tretman protiv komaraca sa zemlje na području Grada Donjeg Miholjca u dane 25. i 26. svibnja od 09,00-13,00 sati  metodom hladnog orošavanja.

Mole se svi stanovnici s područja Grada Donjeg Miholjca da izbjegavaju nepotrebno izlaganje navedenom tretmanu.

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA DONJI MIHOLJAC I ODLUKA O NEODRŽAVANJU IZBORA

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Donjeg Miholjca donijelo je na sjednici održanoj dana 16. travnja 2023. godine Odluku o neodržavanju izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine iz razloga što nije u zakonom propisanom roku zaprimilo niti jednu pravovaljanu listu kandidata za navedeni izbor. 

 

OBAVIJEST BIRAČIMA

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odrzanoj dana 30. ofujka 2023. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za clanove vijeca nacionalnih manjima u jedinicama lokalne podrucne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina ujedinicama lokalne i podrucne (regionalne) samouprave.

Stranice