PRIOPĆENJE ZA JAVNOST GRADSKE UPRAVE GRADA DONJEG MIHOLJCA I TVRTKE DOROSLOV

Mole se svi korisnici javne usluge prikupljanja otpada, koji nisu preuzeli spremnike za odvojeno prikupljanje plastike, papira i biorazgradivog otpada (plavi, žuti i smeđi spremnici), da preuzmu spremnike u prostorijama tvrtke Doroslov d.o.o. na adresi Naselje Tržnica 2a najkasnije do 15. svibnja 2023. godine.

Spremnici za biootpad (smeđi spremnici), biti će podijeljeni samo korisnicima javne usluge iz naselja Donji Miholjac, jer korisnici usluga u drugim naseljima imaju svoja kompostišta (đubrišta).

Obavještavamo vas da će se od 01. lipnja 2023. godine vršiti kontrola sadržaja spremnika za miješani komunalni otpad sukladno odredbama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Donjeg Miholjca i Zakona o gospodarenju otpadom.

Ukoliko se utvrdi da korisnici odlažu u spremnike za miješeni komunalni otpad (zeleni spremnici) otpad koji podliježe odvojenom prikupljanju otpada biti ćemo primorani primijeniti kaznene odredbe.