OBAVIJEST O OBJAVI JAVNOG POZIVA ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2024. GODINI

Grad Donji Miholjac objavio je Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini u rubrici NATJEČAJI.