EDUKACIJA GRAĐANA O UZROCIMA I VRSTAMA OPASNOSTI

Dana 09. kolovoza  2023.  ministar unutarnjih poslova Davor Božinović donio je Odluku o donošenju programa edukacije građana o sustavu civilne zaštite.

Grad Donji Miholjac obavještava građane da će se dana 27. siječnja 2024. godine u velikoj vijećnici  dvorca Mailat u Donjem Miholjcu, Vukovarska 1,  s početkom u 09:00 sati, održati edukacija građana o uzrocima i vrstama opasnosti koje mogu izazvati veliku nesreću ili katastrofu, s posebnim naglaskom na opasnosti u Gradu Donjem Miholjcu sukladno Procjeni rizika .

Nadalje, cilj je educiranje građana o tome kako se pripremiti za slučaj opasnosti, kako prepoznati ili dobiti informaciju o opasnosti, što i kako činiti u slučaju prijetnje od nastanka opasnosti, tijekom trajanja opasnosti te nakon prestanka opasnosti, kako i koje mjere osobne i uzajamne zaštite provoditi, koje postupke samopomoći i uzajamne pomoći provoditi i na koji način, te od koga i kako zatražiti pomoć

Polaznici edukacije su punoljetne i poslovno sposobne osobe, dok je veličina skupine od 20 do 40 polaznika.

Koordinator pripreme i provedbe edukacije za građane je Područni ured civilne zaštite Osijek, a predviđeno trajanje edukacije je 3 školska sata (135 minuta). Program edukacije nalazi se u privitku.

Molimo građane koji su zainteresirani za edukaciju da se prijave u Grad Donji Miholjac osoba za kontakt je Magali Kovačević, telefon 031/631-161, e-mail: magali.kovacevic@donjimiholjac.hr